163 проекта са одобрени по програмата за облагородяване на междублокови пространства „Зелена София“

"163 проекта са одобрени по Програмата за облагородяване на междублокови пространства  „Зелена София“ – каза председателят на комисията по „Екология“ на Столичния общински съвет Лорита Радева.   

Програмата се реализира от 2011 година по идея на кмета на София Йорданка Фандъкова и цели облагородяване на междублоковите пространства с активното участие на гражданите. Столичната община предоставя по желание на гражданите и организациите дървета, храсти и цветя, пейки, беседки и перголи, както и инвентар и инструменти за поддръжка на площите, а гражданите участват с труд в реализирането на техните проектни предложения и в поддръжката на площите. Над 1 200 зелени площи са облагородени до момента по тази Програма. Етажните собствености и организации поемат и ангажимент да се грижат  в рамките на 3 години за обновените градинки.  

Одобрените за финансиране през 2023 година проекти предложения са 163 броя, от които 134 са на етажни собствености,  13 на народни читалища и 16 на сдружения и фондации. Предстои да бъдат подписани договорите и да бъдат доставени заявените материалите. Крайният срок за изпълнение на проектите е 30 ноември, а бюджетът на Програмата е 550 000 лева.
 

30.06.2023