141 проектни предложения ще бъдат финансирани по Столична програма „Култура“ `2021

На свое заседание Творческият съвет на Столична програма „Култура“ взе финално решение да бъдат подкрепени общо 141 проектни предложения, които ще се реализират през тази година. Към първоначално одобрените проекти, предоставили допълнително изискуемите документи, бяха добавени и осем, класирани в резерв в различните направления.

Окончателният списък с проекти и определеното финансиране за всеки от тях ще бъде предложен на Столичен общински съвет за гласуване, а след решението на общинските съветници с културните оператори ще бъдат сключени договори.

В тазгодишната сесия на Столична програма "Култура" бяха подадени рекордните 550 идейни предложения, които преминаха през оценката на комисии във всяко направление, състоящи се от външни експерти в различните изкуства.
Подробна информация за подкрепените проекти ще бъде публикувана след приемането им с решение на Столичен общински съвет – на https://kultura.sofia.bg/section-9-novini.html.

27.01.2021