140 години от рождението на Пeйо К. Яворов

Българската академия на науките
Столичната община
Съюзът на българските писатели и издателството „Захарий Стоянов“

имат удоволствието и честта да Ви поканят на вечер, посветена на
140 години от рождението на ПЕЙО К. ЯВОРОВ

15.01.2018 г., понеделник, 18 ч., големия салон на БАН, ул. „15 ноември“ № 1

ПЛАКАТ

15.01.2018