140 години "Държавен вестник"

Столична библиотека представя документална изложба

Изложбата „Страници от историята на България в "Държавен вестник" 1879 – 2019“ отбелязва 140 години от излизането на брой първи на официалния държавен печатен орган, основан с Указ № 12 от 19 юли 1879 г. на княз Александър I като официално издание на държавата.

Излиза за първи път в София на 28 юли 1879 г., първоначално веднъж седмично, а от 1891 г. – всеки присъствен ден. През първите 12 години е държавно-информационно издание, като помества официални съобщения, новини и телеграми от чужбина. По-късно започват да се обнародват влезлите в сила нормативни актове – закони, укази, постановления и др., официални документи – конвенции, договори и др., а в неофициалната му част – публикации на различни съдебни институции и др.

В изложбата се представени факсимилета на документи, обнародвани в "Държавен вестник", свързани с важни събития, променили развитието на българската държава: оригинални текстове на манифестите, с които се обявява Съединението на Княжество България с Източна Румелия на 6 септември 1885 г., обявяване на Независимостта на България на 22 септември 1908 г., абдикацията на цар Фердинанд, закони и укази. 

Във витрините са подредени книги от фонда "Книжовно наследство" в Столичната библиотека, свързани със събитията, отразени в изложбата. Авторите на част от тях са участници в събитията, други са дело на чуждестранни журналисти и изследователи –  Александър Бендерев, Никола Фичев – „Военноисторически очерк за Българо-сръбската война” 1888, Александър Цанков, Никола Начов, Димитър Страшимиров, Коста Тодоров, А. Хун – „Из българските бурни времена” и „Борбата на българите за съединението си” 1887, А. Драндар – „Биография на Ал. Батенберг“ и „България при Фердинанд“, Х. Вагнер – „Към победа с българските войски” 1913, Българската конституция от 1947 на английски и др. Някои от заглавията в изложбата са единствени и са притежание на Библиотеката на София.

Част от годишниците на "Държавен вестник" (1879 – 1945) в СБ са дарение от Народното събрание през 1946 г. след призива да се попълни фонда на СБ, изгорял при пожара 1944 г. Друга част е от служебните библиотеки в Столичната община, като някои от броевете са с надпис за софийския градоначалник.

Изложбата ще бъде открита на 22 юли 2019 г., 11:00 ч., Централно фоайе, партер.

 

19.07.2019