130 фиданки са засадени около училища в "Подуяне“, „Нови Искър“, „Връбница“ и „Илинден“

 

По инициатива на зам.-кмета Десислава Билева Столична община създава зелени пояси край столичните училища. Целта е  дворовете да бъдат изолирани от праха и шума от автомобилите.

Над 1000 броя широколистни дървета и храсти ще бъдат засадени край столичните училища. Дърветата са от вида явор, ясен, чинар и липа. Залесяването в дворовете на училищата е ключов момент от мерките, които общината предприема за адаптация към климатичните промени.

Кампанията обхваща всички 24 района, а първите 130 броя широколистни дървета вече са засадени край училищата в районите „Подуяне“, „Нови Искър“, „Връбница“ и „Илинден“, получили над 130 бр. широколистни дървета.

 

 

 

20.10.2020