13 нови трамвая пристигат в София до края на октомври

На 29 януари 2019 г. „Столичен електротранспорт” ЕАД и полската компания PESA Bydgoszcz SA сключиха договор за доставка на 13 броя нископодови съчленени трамваи.

Новите трамваи са част от мащабната модернизация на градския транспорт в София, която екипът на кмета Фандъкова изпълнява като част от мерките за подобряване качеството на въздуха. 

Новите превозни средства ще бъдат нископодови и климатизирани, с платформа за детски колички и за хора с увреждания, ще разполагат със стоп бутон за слизане и звукова сигнализация за незрящи хора. Осигурено е и видеонаблюдение. Трамваите са с дължина 30 м, като са предвидени специални места за хора с увреждания и майки с детски колички. С доставката на нови 13 трамвая ще се обновят изцяло превозните средства на трамвайна линия № 5.

Очаква се трамваите да пристигнат в София на две партиди до края на октомври 2019 г. и да бъдат пуснати в редовна експлоатация до края на годината.

Договорът е на обща стойност 44 796 377,36 лв. и  е част от проекта „Интегриран столичен градски транспорт – фаза II“, който се осъществява с финансова подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Предвидени са също доставки на резервни части, диагностично оборудване и обучение на персонала.

Договорът беше подписан от г-н Евгений Ганчев – директор на „Столичен електротранспорт” ЕАД и г-н Кржижтов Седжиковски – председател на Борда на директорите на PESA и г-н Славомир Пятек – член на Борда на директорите на компанията.

В последните няколко години Столична община закупи 25 нови трамвая, които се движат по линии № 7 и  № 1, както и 58 модернизирани трамвая от Чехия и Швейцария. 


 

 

29.01.2019