122. детска градина в район "Люлин" получи контейнер за разделено събиране на отпадъци

Днес  деца от 122. ДГ получиха първия за район "Люлин" контейнер за разделено събиране на отпадъци във формата на мече и компостер за биоразградими отпадъци. С това Столична община продължава инициативата си за поставяне на съдове за разделно събиране на отпадъци в образователните институции, която се осъществява със съдействието на "Екобулпак България" АД и други партньори. Днес децата научиха как да събират разбелно отпадъците и получиха подарък – образователната игра "Спаси опаковката".

Зам.-кметът по екология при СО, г-жа Десислава Билева, сподели, че заедно с целия екип на общината успява да реализира този чудесен проект за децата и тяхното бъдеще, който днес бе осъществен и в район "Люлин". "Децата ни са в детска градина от много малки, затова е и толкова важно да им покажем, че всеки жест на внимание към нас, околните и природата, е важен. Изграждането на навици за отговорно отношение към природата започва в най-ранна възраст и гарантират устойчивото ни бъдеще.

Проектът за предоставяне на съдове за разделно събиране на отпадъци от хартия, пластмаса и метал в училищата и детските градини продължава – с такива вече разполагат 88. ДГ „Детски рай“ в район „Искър“ и в 122. ДГ в район "Люлин".

В рамките на кампанията всички училища и детски градини на територията на Столична община ще получат над 1 000 кошчета за разделно събиране на отпадъци. Целта ни е не само да насърчим правилното и отговорно събиране на различните видове отпадъци, но и да научим подрастащите колко важно е това за едно по-устойчиво бъдеще. Системата на Столична община се прилага в сътрудничество с организациите по оползотворяване за разделно събиране на отпадъци от опаковки „Екобулпак България“ АД, „Екопак България“ и „Булекопак“ АД, а поставените контейнери за разделно събиране във всичките 24 района са над 6 500 броя. В продължение на разделното събиране на различните потоци отпадъци, от общината организираме и система за разделно събиране на хранителни отпадъци от училища, детски градини, болници, търговски обекти и др. на територията на Столична община. Те се предават на Инсталацията за биологично третиране Хан Богров и от тях се произвежда електрическа енергия.

Събраното количество хранителни отпадъци за първото тримесечие на 2023 година само от детските градини е 98 тона, за сравнение за първото тримесечие на 2022 г. количеството беше с 8 тона по-малко, като за цялата 2022 г. събраното количество хранителни отпадъци е 366 тона.

Благодарим на всички, които подпомагат тези инициативи! Вярваме, че заедно създаваме едно по-чисто бъдеще, за да бъде София още по-красив и зелен град."

 

19.05.2023