1 200 заявления са подадени от фирми за освобождаване от наеми в столицата

1 200 заявления са подадени от фирми за освобождаване от наеми в столицата поради кризата, следствие на мерките за ограничаване на КОВИД-19. Първият пакет мерки на Столичната община за подпомагане на бизнеса беше насочен към малките и средните фирми – наемателите на общината и бизнеси, които не можаха да работят по време на карантината. Към момента са подадени около 800 заявления към общинските търговски дружества, които управляват пазарите, за намаление или неплащане на наеми. Стойността на тези искания е около 500 хил. лв. Отделно около 400 заявления за освобождаване от наеми са подадени в районните администрации. Очакваният спад в приходите за общината е за около 300 хиляди лева. По този начин  Столичната община подпомага с около 800 хил. лв.  малкия и средния бизнес, за да може да продължи да функционира.

В подкрепа на бизнеса с решение на СОС беше създаден и Гаранционен фонд. Чрез него банките издават гаранции по кредити на самостоятелно заети лица, малки и средни предприятия, които са засегнати от кризата. Предвидено е да се обезпечават до 50% от главницата на заемите. От началото на годината Фондът е разгледал и одобрил 18 искания за издаване на гаранции в общ размер на 1 406 063 лева по кредити на обща стойност 3 140 731 лева и към момента е издал 14 гаранции в общ размер на 804 063 лева по кредити на МСП на стойност 2 530 449 лева.

Друга мярка на Столичната община е насочена към таксиметровите превозвачи, които бяха освободени от  такси за извършване на превози за второто полугодие на 2020 г. и за следващата година.

С инициативата „Солидарност в културата“ Столичната община осигури над  400 000 лв. за подкрепа на свободните творци и културните оператори.

28.07.2020