12 нови речни корита ще бъдат почистени през тази седмица

Нови 2.4 км речни корита на територията на Столична община бяха почистени през изминалата седмица, включително реките Владайска (в централната градска част с последния плануван 1км - от бул. „Сливница” до бул. „Христо Ботев”) и Локорска и Бубляк (в район Нови Искър – 1.4км.).

Благодарение и на благоприятното време и ниските води в речните корита, през предстоящата седмица едновременно ще се почистват участъци на общо 12 реки, дерета и канали, с обща дължина малко над 12 км.

Реките, които ще бъдат обхванати в плановите почиствания са р.Искър (5км от нея), р.Банска (1.4км) и р.Градоманска (с два участъка-330м. в район Банкя), три дерета в район Панчарево с дължина 970м (в с.Герман, с.Кокаляне и в.з. Бункера, р.Янешница-325м.) и река Дзуката (1км. в район Кремиковци), река Гнилянска (800м.)  и отводнителният канал в с.Мировяне (1.1 км. в район Нови Искър), река Старата река (1.4км. в кв.Симеоново) и дере в кв.Бояна (150м в район Витоша).

 

 

26.06.2017