12 млн. лв. увеличение в приходите за първото полугодие на 2017 г. отчита Столична община

361 млн. лв. (57,6% от годишния план) са собствените приходи на Столична община от местни данъци и такси през първото полугодие на т.г. Това е с 12 млн. лв. повече, в сравнение със същия период на м.г. , сочат предварителните данни на Дирекция "Общински приходи".

Като данък сгради в хазната са внесени 71 млн. лв., или 69,2% от годишния план за изпълнение на бюджета. При данъка върху превозните средства за първите 6 месеца приходите са общо 61 млн. лв. От такса битови отпадъци са постъпили 122, 4 млн. лв., което е с над 722 хил. лв. повече от същия период на м.г. Общо неданъчните приходи /такси, лихви, глоби, наеми, продажби и т.н./ по предварителни данни са 178, 7 млн. лв.
Миналия петък /30 юни/ изтече крайният срок за плащане на първа вноска за данък сгради и МПС, и на втора вноска на такса смет. Инспекторите отчитат, че по-голямата част от собствениците в София спазват сроковете за издължаване към местната хазна. Тези, които са пропуснали да направят това трябва да знаят, че от днес върху дължимите суми вече се начисляват лихви.
Само на 30 юни в районните данъчни служби в София са внесени общо 4,914 млн. лв. от местни данъци и такси.
В район "Лозенец" столичани са платили 500 хил. лв., в "Младост" - 600 хил. лв., във "Витоша" приходите са 300 хил. лв., в "Триадица" и "Средец" - общо 758 хил. лв., в "Оборище" - 200 000 лв. и т.н.
Плащане на местни данъци и такси може да се прави във всеки от 22-та районни отдела на дирекция "Общински приходи", независимо от адреса на недвижимата собственост. Всички каси разполагат с ПОС устройства. Столичани могат да се издължат и по банков път или чрез други финансови институции. Най- удобно е да плащането да се прави онлайн през електронната страница на общината https://www.sofia.bg/reference-for-commitments-and-payments
За да получите ПИН-код, с който да правите справки или да плащате местните си данъци е необходимо да представите документ за самоличност в някоя от районните данъчни служби.

03.07.2017