12 новозасадени дървета са безмилостно отрязани

Днес, 8 август, Столичната община установи изрязването на 12 новозасадени дървета в града.

Сигналът бе подаден от служители на Втора МБАЛ – София, които са видели отрязани новозасадени дървета в двора на лечебното заведение, както и 2 дървета на тротоара откъм бул. „Христо Ботев“. Експерти от дирекция „Зелена система“ на Столична община установиха цялостното изрязване на 12 дървета в основата, като за прикриване на деянието, извършителите са стабилизирали стъблата и са поставили отново торбите около стволовете на дърветата. 12-те дървета в двора и другите 2 на тротоара са били в много добро състояние и са се развивали благоприятно. Дърветата са от вида явор, японска вишна, ликвидамбър, софора и др.

Преглеждат се записи от камерите на лечебното заведение. Сигнал за случая е подаден и към 2-ро РПУ.

Дърветата са засадени през 2022 година по проект на Столична община за развитие на зелената система в града, намаляване на негативното влияние от изменението на климата, като допринасят за подобряване качеството на въздуха, чрез създаване на изолационен пояс от гъсти храстови масиви и от ред дървета с плътни корони към бул. „Сливница“. Засадени са общо 102 броя храсти и 13 броя дървета, като всички те се развиваха добре и бяха дали голям прираст. Дърветата са с поставени около стъблата торби, с което се поддържа постоянна почвена влажност.