1000 тона е събраният текстил за една година в специализираните контейнери

Общо 1000 тона е събраният текстил за една година в контейнерите за текстил в Столична община. Развитата система от контейнери за текстилни отпадъци спомага да предотвратим нерегламентираното им горене и замърсяването на въздуха. На територията на Столична община има разположени 86 броя специализирани контейнери за текстилни отпадъци. В тях гражданите могат да изхвърлят стар текстил и кожени изделия и материали. Контейнерите са снабдени със заключващ се механизъм и датчик, който отчита запълването, за да могат да бъдат обслужени своевременно.

Контейнерите са разположени на комуникативни и леснодостъпни места. Адресите на местата, където има такива специализирани контейнери, могат да се видят на страницата на Столичен инспекторат.

 

 

04.12.2020