100 стикера информират къде и как да събираме отпадъците си разделно

Информационни стикери, разлепени на 100 от сивите контейнери за смет в район "Красно село", предоставят събрана на едно място цялата необходима информация за това къде и как да изхвърляме разделно отпадъците от домакинствата си. Проектът е пилотен и цели повишаване на информираността на гражданите за графика на сметосъбиране и сметоизвозване в конкретния район, както и за телефоните, които могат да бъдат използвани от гражданите, при наличие на електронни, електрически или други специфични отпадъци от бита.

Проектът е съвместен между екипите на Столична община, Столичния инспекторат и "Зелена София", като при отчетена ефективност той ще обхване и останалите райони в Столична община.

КАРТА

28.12.2017