10 069 деца са класирани в първи клас чрез електронната система в общинските училища

Общо 10 069 деца са класирани в първи клас, от тях 8717 са приети в училище по първо желание. Това стана ясно при провелото се днес електронно класиране за прием на ученици в първи клас в общинските училища в София. Некласирани остават 460 деца, а 1704 свободните места за второ класиране.

Класирането се извърши под контрола на представители на родителски организации, а резултатите съобщи зам.-кметът по дигитализация Генчо Керезов в присъствието на Ваня Кастрева – директор на РУО-София, Мария Минчева, директор на дирекция „Образование“.

За първи път първокласниците в София се класират чрез Система за централизирано електронно класиране за прием на учениците в първи клас в общинските училища  на територията на Столична община. До момента кандидатстването и приемът са се извършвали на място в училищата.

Системата включва процесите по регистриране, кандидатстване, класиране и записване на учениците. Тя дава възможност родителите да запишат децата си изцяло по електронен път. Първи клас се явява важен момент в живота на детето и е важно то да може да посещава учебно заведение най-близко до дома му.  Най-важен при класиранията за първи клас е критерият уседналост, като той дава и най-голямо предимство.

Ползите за родителите от електронното класиране са, че не чакат на опашки пред училищата  и не е необходимо да събират и предоставят  документи за критериите, които могат да се удостоверяват служебно. Само в случай че служебната проверка не може да потвърди заявено от родителите обстоятелство, е необходимо те да предоставят документ на хартиен носител.

Освен общинските училища, на територията на Столична община  има 4 държавни училища  и 44 частни училища, които приемат първокласници. За тях кандидатстването се извършва на място  в съответното училище.

Родителите на всички кандидатстващи деца, включително на некласираните, ще получат имейл на електронните си пощи за резултатите от класирането, като могат да проверят къде е класирано детето им и на сайта на ИСОДЗ, ПГУ и І клас.

Срокът за записване на класираните на първо класиране е 17:00 ч. на 11.06.2021 г. Записването може да се осъществи по електронен път от родителите, които разполагат с квалифициран електронен подпис (КЕП) в случаите, в които служебните проверки са удостоверили всички заявени критерии, както и на място в съответното училище.

Родителите на всички неприети деца, както и на тези, които са класирани, но не са записани или са записани и в последствие отписани в регламентираните срокове, могат да направят кандидатури за участие във второ класиране, като е препоръчително да проверят за наличие на свободни места на сайта  https://kg.sofia.bg/#/home в избраните от тях училища. Важно е да се отбележи, че ако детето не бъде записано, губи мястото си от първото класиране. При второто класиране обаче родителят може да посочи както най-желаното от него училище, така и училището, от което вече се е отказал.

 „Родителите, които имат електронен подпис, могат да подадат заявления за записване директно през системата, правейки целия процес 100% електронен. Всичко това прави електронната система за прием в първи клас пример за това как трябва да функционира електронното управление“, заяви заместник-кметът по дигитализация на София Генчо Керезов.

За участие във второто  класиране се кандидатства до 18:00 ч. на 11.06.2021 г.

Второто класиране ще се извърши на 11.06.2021 г.

Третото класиране е на 18.06.2021 г.

04.06.2021