„Зелено училище“ откриха в Северен парк


„Важна част от обучението и възпитанието на децата днес е съсредоточено върху “зеленото мислене”. С новооткрития образователен кът в Северен парк предоставяме възможност за учене чрез действия, занимания и преживяване в реална естествена паркова среда“ – каза заместник-кметът на Столична община в направление „Екология“ Десислава Билева.

„Новата зона има за цел да създаде подходящи условия за активизиране на познавателната дейност на деца и ученици с екологична насоченост. Откритата класна стая ще бъде чудесно място за провеждане на уроци по природни и хуманитарни услуги. В същото време, посетителите на парка могат да ползват зеления кът за отдих и четене на открито“ – каза инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“.

На откриването присъстваха представители на Изпълнителна агенция „Околна среда“ и Природен парк „Витоша“. Специални гости бяха децата от 171. ДГ „Свобода“, които лично засадиха цветната растителност, запознаха се с интересна информация за природните ресурси, флората и фауната в България. Те се забавляваха с любимия герой Мори, познат от екологични кампании на Столична община.

Интерактивният кът е изграден и оборудван по проект, финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда – 2021“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. Общата стойност на новоизградения кът е 9 962,00 лв.

Библиотечният фонд е създаден с помощта на различни държавни и неправителствени институции като Природен парк „Витоша“, Информационен център „Европа“ към Европейска комисия, Изпълнителна агенция „Околна среда“, WWF, РИОСВ към Министерство на околната среда и водите.


15.07.2021