„Заводпроект” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

Обява конкурс

 

„Заводпроект” ЕООД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

1. Апартамент № 36 с площ 44,00 кв. м, гр. София, ж.к. „Младост-4“, бл. 458, секция Б, VIII (осми) етаж. Начална месечна наемна цена: 290,00 лв. (двеста и деветдесет лева) без ДДС. Депозит: 290,00 лв. (двеста и деветдесет лева).

2. Апартамент № 43 на две нива с площ 97,25 кв. м, находящ се в гр. София, ж.к. „Младост-4“, бл. 458, секция A, VIII (осми) етаж. Начална месечна наемна цена: 480,00 лв. (четиристотин и осемдесет) без ДДС. Депозит: 480,00 лв. (четиристотин и осемдесет).

3. Апартамент № 1 с площ 97,75 кв. м, находящ се в гр. София, ул. "Банат'' № 16 (стар адрес: ул. "Орел'' № 6). Начална месечна наемна цена: 667,00 лв. (шестстотин шестдесет и седем лева) без ДДС. Депозит: 667,00 лв. (шестстотин шестдесет и седем лева).

4. Апартамент № 4 с площ 66,03 кв. м, находящ се в гр. София, ул. "Банат'' № 16 (стар адрес: ул. "Орел'' № 6). Начална месечна наемна цена: 475,00 лв. (четиристотин седемдесет и пет лева) без ДДС. Депозит: 475,00 лв. (четиристотин седемдесет и пет лева).

5. Апартамент № 10 с площ 47,84 кв. м, находящ се в гр. София, ж.к. „Дружба“ 2, бл. 416, вх. А, ет. 3. Начална месечна наемна цена: 225,00 лв. (двеста двадесет и пет лева) без ДДС. Депозит: 225,00 лв. (двеста двадесет и пет лева).

6. Апартамент № 6 с площ 57,94 кв. м, находящ се в гр. София, ул. "Лайош Кошут" № 55 – 57. Начална месечна наемна цена: 408,00 лв. (четиристотин и осем лева)  без ДДС. Депозит: 408,00 лв. (четиристотин и осем лева).

7. Подземен гараж № 6 с площ 18,54 кв. м, находящ се в гр. София, ул. "Лайош Кошут" № 55 – 57. Начална месечна наемна цена: 83,00 лв. (осемдесет и три лева)  без ДДС. Депозит: 83,00 лв. (осемдесет и три лева).

8. Търговски обект – закуски и кафе, с идентификатор 68134.101.125.1.18 и застроена площ 28,7 кв. м, находящ се на партера на сграда в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко“ № 10. Начална месечна наемна цена: 667 лв. (шестстотин шестдесет и седем лева) без ДДС. Депозит: 667 лв. (шестстотин шестдесет и седем лева).

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 15.03.2021 г. от 10:00 часа в офиса на „Заводпроект” ЕООД – гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12, ет. 7.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 5 лв. (пет лева) без ДДС, платима в брой в офиса на „Заводпроект” ЕООД, гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12, ет. 7, всеки работен ден от 26.02.2021 г. до 11.03.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 12.03.2021 г. от 09:00 ч.  до 17:00 ч., в деловодството на „Заводпроект” ЕООД.

Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 26.02.2021 г. до 11.03.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-23.

 

 

 

 

26.02.2021