“Втора МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения, находящи се в сградата на "Втора МБАЛ - София" ЕАД.

“Втора МБАЛ – София” ЕАД

“Втора МБАЛ – София” ЕАД, гр. София, бул "Христо Ботев" 120, тел. 02/ 9158500, обявява конкурс за отдаване пад наем на:

Площ за поставяне на павильон за търговска дейност от около 4 кв.м. на територията на болницата с лице на бул. "Хр.Ботев".

Срок за наемане: 3 год.

Начална конкурсна цена: 100 лв./месец без ДДС.

Депозит за участие: 100 лв.

Конкурсна документация: 20 лв., която се получава след закупуване от деловодството на болницата до 16:00 ч. на 14 ден след публикуване на обявата.

Време за оглед - след закупуване на документация с предварителна заявка.

Краен срок за подаване на предложения: 16:00 ч. на 15 ден след публикуване на обявата.

Ред за провеждане на конкурса и изисквания към участниците: съгласно документацията.

Част от мазе, за помещение за пералня, с площ от около 87 кв.м., находящ се в сградата на "Втора МБАЛ - София" ЕАД.

Срок за наемане: 3 год.

Начална конкурсна цена: 520лв./месец без ДДС.

Депозит за участие: 520 лв.

Конкурсна документация: 40 лв., която се получава след закупуване от деловодството на болницата до 16:00 ч. на 14 ден след публикуване на обявата.

Време за оглед - след закупуване на документация с предварителна заявка.

Краен срок за подаване на предложения: 16:00 ч. на 15 ден след публикуване на обявата.

Ред за провеждане на конкурса и изисквания към участниците: съгласно документацията.

06.08.2010