“Втора МБАЛ – София” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на площи за поставяне на паильон и преместваем обект за търговска дейност на територията на болницата
“Втора МБАЛ – София” ЕАД,
гр. София, бул "Христо Ботев" 120, тел. 02/ 9158500,
обявява конкурс за отдаване под наем на:
 
Площ за поставяне на паильон за търговска дейност от около 4 кв.м. на територията на болницата с лице на бул. "Хр.Ботев" със:
 
 • срок за наемане: 3 год.;
 • начална конкурсна цена: 150 лв./месец без ДДС;
 • депозит за участие: 300 лв.;
 • конкурсна документация: 20 лв., която се получава след закупуване от деловодството на болницата до 16:00 ч. на 14 ден след публикуване на обявата;
 • време за оглед - след закупуване на документация с предварителна заявка;
 • краен срок за подаване на предложения: 16:00 ч. на 15 ден след публикуване на обявата;
 • ред за провеждане на конкурса и изисквания към участниците: съгласно документацията;
 
Площ с поставен върху нея преместваем обект за търговска дейност, от около 14 кв, м, до входа на болницата, бул. "Христо Ботев" 120, без тютюневи изделия, алкохол и др. под.:
 
 • срок за наемане: 3 год.;
 • началла конкурсна цена: 275 лв./месец без ДДС;
 • депозит за участие: 550 лв.;
 • конкурсна документация: 40 лв., която се получава след закупуване от деловодството на болницата до 16:00 ч. на 14 ден след публикуване на обявата;
 • време за оглед - след закупуване на документация с предварителна заявка;
 • краен срок за подаване на предложения до 16:00 ч. на 15 ден след публикуване на обявата; ред за провеждане па конкурса и изисквания към участниците: съгласно документацията.
13.09.2010