“ВиК” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти, собственост на “ВиК” ЕАД

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕАД, гр. СОФИЯ

 

На основание чл. 17, ал. 3 от НРУТДУПСОТД на СОС и в изпълнение на Решение по Протокол № 24/11.06.2019 г. на Съвета на директорите на „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. София, открива процедура за провеждане на конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижими имоти, собственост на “ВиК” ЕАД, гр. София, с балансова стойност до 5 (пет) на сто от общата балансова стойност на дълготрайните активи на дружеството към 31.12.2018 г., които не се използват за основната му дейност, описани по местоположение, вид, квадратура и начална наемна цена, както следва:

1. Гаражна клетка № 12 в сграда „Гараж специални коли” с площ от 42.00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 210.00 лв. без ДДС;

2. Помещение № 8 на етаж 1 в шестетажната едропанелна административна сграда с площ от 17.00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 85.00 лв. без ДДС;

3. Свободна незастроена площ от 341.00 кв. м, бетонова настилка, съгласно приложена скица, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 400.00 лв. без ДДС;

4. Складово помещение в „Склад за резервни части и гаражи“ с площ от 103.07 кв. м, съгласно приложена скица, находящо се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 400.00 лв. без ДДС;

5. Склад № 2 на кота – 4.20 м, в административна сграда блок А, съгласно приложена схема с площ от 82.65 кв. м, находящ се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 260.00 лв. без ДДС;

6. Луксозен офис, находящ се гр. София, жк. „Младост 1А”, ул. "Кръстьо Раковски", бл. № 509, на 1-ви етаж, застроена площ от 64.70 кв. м и полезна площ от 59.85 кв. м с начална наемна цена от 520.00 лв. без ДДС;

7. Гаражна клетка № 12 в сграда „Гараж специални коли” с площ от 42.00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 210.00 лв. без ДДС;

8. Терен – бетонова настилка 750.00 кв. м, ведно с „Хале – метална конструкция” – преместваемо съоръжение 500.00 кв. м, съгласно приложена скица, находящи се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 1 450.00 лв. без ДДС;

9. Реална част от втория етаж на сграда «Двуетажна ремонтна работилница», ведно с общите части от предверието и санитарните помещения, съгласно приложена схема с площ от 286.00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 1 030.00 лв. без ДДС;

10. Помещение «Инкасо» (бивш паричен салон), находящо се на втория етаж на корпус В от шестетажната едропанелна административна сграда с площ от 418.00 кв. м, находящо се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 1 510.00 лв. без ДДС;

11. Реална част от втори етаж на сграда „Двуетажна битова сграда” – корпус Д с площ от 378.00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 1 134.00 лв. без ДДС;

12. Реална част от първи етаж на сграда „Двуетажна битова сграда” – корпус Д с площ от 122.00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 366.00 лв. без ДДС;

13. Склад – хале с вход от западната страна на Базата на Дружеството (без покрив) с площ от 144.00 кв. м, находящ се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 260.00 лв. без ДДС;

14. Реална част от подземен гараж на кота – 8.40 м в административна сграда блок А, съгласно приложена схема с площ от 82.00 кв. м, находяща се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 246.00 лв. без ДДС;

15. Помещение № 213 на втори етаж от  шестетажната едропанелна административна сграда с площ от 60.50 кв. м, находящо се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 305.00 лв. без ДДС;

16. Гараж – метална конструкция със съответните подобрения в него, находящ се пред сграда КТП, съгласно приложена схема с площ от 32.00 кв. м, находящ се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 120.00 лв. без ДДС;

17. Масивна едноетажна сграда с площ от 158.00 кв. м, находяща се в гр. София,  район "Триадица", ПИ № 448, кв. 387Б, на ъгъла на ул. „Иван Гешов“ и ул. "Хан Персиян”, на гърба на СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров” ЕАД с начална наемна цена от 1 200.00 лв. без ДДС;

18. Помещение № 8 на втори етаж от шестетажната едропанелна сграда с площ от 36.00 кв. м, находящо се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 180.00 лв. без ДДС;

19. Помещение № 301 на трети етаж от шестетажната едропанелна сграда с площ от 35.00 кв. м, находящо се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 180.00 лв. без ДДС;

20. Помещение № 404 на четвърти етаж от шестетажната едропанелна сграда с площ от 18.00 кв. м, находящо се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 90.00 лв. без ДДС;

21. Гараж № 6, представляващ еднообемна бетонова клетка с площ от 15.00 кв. м, находящ се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 60.00 лв. без ДДС;

22. Гараж № 13, представляващ еднообемна бетонова клетка с площ от 15.00 кв. м, находящ се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 60.00 лв. без ДДС;

23. Гараж № VР, представляващ еднообемна бетонова клетка с площ от 15.00 кв. м, находящ се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 60.00 лв. без ДДС;

24. Гараж № 2, представляващ еднообемна бетонова клетка с площ от 20.00 кв. м, находящ се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 80.00 лв. без ДДС;

25. Гараж № 3, представляващ еднообемна бетонова клетка с площ от 20.00 кв. м, находящ се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 80.00 лв. без ДДС;

26. Гараж № 4, представляващ еднообемна бетонова клетка с площ от 20.00 кв. м, находящ се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 80.00 лв. без ДДС;

27. Гараж № 5, представляващ еднообемна бетонова клетка с площ от 20.00 кв. м, находящ се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 80.00 лв. без ДДС;

28. Един брой паркомясто за ТИР, разположено върху трайна асфалтова площ на паркинга срещу триетажната административна сграда на Дружеството, съгласно приложена схема на паркомястото, находящо се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 100.00 лв. без ДДС;

29. Един брой паркомясто за ТИР, разположено върху трайна асфалтова площ на паркинга срещу триетажната административна сграда на Дружеството, съгласно приложена схема на паркомястото, находящо се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 100.00 лв. без ДДС;

30. Един брой паркомясто за камион, разположено върху трайна бетонова настилка, срещу еднообемна бетонова гаражна клетка, съгласно приложената схема на паркомястото, находящо се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 60.00 лв. без ДДС;

31. Един брой паркомясто за камион, разположено върху трайна бетонова настилка, срещу еднообемна бетонова гаражна клетка, съгласно приложената схема на паркомястото, находящо се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 60.00 лв. без ДДС;

32. Един брой паркомясто за камион, разположено върху трайна бетонова настилка, срещу еднообемна бетонова гаражна клетка, съгласно приложената схема на паркомястото, находящо се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 60.00 лв. без ДДС;

33. Един брой паркомясто за камион, разположено върху трайна бетонова настилка, срещу еднообемна бетонова гаражна клетка, съгласно приложената схема на паркомястото, находящо се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 60.00 лв. без ДДС;

34. Един брой паркомясто за камион, разположено от северната страна на сграда „Автомивка”, съгласно приложена схема на паркомястото, находящо се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 60.00 лв. без ДДС;

35. Един брой паркомясто за камион, разположено от южната страна на сграда „Автомивка”, съгласно приложена схема на паркомястото, находящо се в кв. “Горубляне“, гр. София, ул. "Инж. Г. Белов" № 2 с начална наемна цена от 60.00 лв. без ДДС.

                                                                         

1. Условия за закупуване на конкурсна документация:

- цена: 30 (тридесет) лева с вкл. ДДС, вносима в касата на “ВиК” ЕАД, гр. София, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч.;

- място на получаване: “ВиК” ЕАД, гр. София, кв. "Горубляне", ул. “Инж. Георги Белов” № 2, стая № 102, всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. до 27.06.2019 г. вкл..

2. Приемане на предложенията – до 27.06.2019 г. вкл., всеки работен ден от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. в деловодството на дружеството.

3. Размер на депозит за участие – 50% от началната минимална наемна цена, вносим на касата на “ВиК” ЕАД, гр. София, до 27.06.2019 г. вкл.

4. Време и начин за оглед на обектите – до 27.06.2019 г. вкл., всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч. след предварителна заявка на тел. 0884 770 520.

5. Дата и час на провеждане на конкурса: 28.06.2019 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на “ВиК” ЕАД, гр. София, кв. "Горубляне", ул. “Инж. Георги Белов” № 2.

6. Общите и специални условия на конкурса и изискванията към участниците, както и изчерпателен списък на документите, които следва да бъдат представени от кандидатите, са подробно описани в документацията за участие в конкурса.

Адрес и телефон на организатора: “ВиК” ЕАД, гр. София, кв. "Горубляне", ул. “Инж. Георги Белов” № 2, тел. 0884 770 520.

 

 

13.06.2019