"Столичен електротранспорт" ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на помещения

"Столичен електротранспорт" ЕАД

ОБЯВЯВА

 

Конкурс  за отдаване пoд наем за срок от 3 години на:

1. Конкурс № 15
Стол за хранене с обща площ 352 кв. м, захранен с ток и вода, санитарен възел,  находящ се в административната сграда на трамвайно депо “Красна поляна” – бул. ”Никола Мушанов” № 149.
• Първоначална месечна наемна цена: 350,00 (триста и петдесет ) лв. без вкл.ДДС.

2. Конкурс № 16
Постройка едноетажна, лека конструкция, с обща площ 72 кв. м, захранена с ток и вода, санитарен възел, находяща се до административната сграда на тролейбусно депо “Искър” – бул. ”Амстердам” № 7.
• Първоначална месечна наемна цена: 510,00 (петстотин и десет) лв. без вкл.ДДС. 

3. Конкурс № 17
Сграда едноетажна, лека конструкция с обща площ от 72 кв. м, захранена с ток и вода, санитарен възел, находяща се на територията  на поделение “Трамкар” –бул. ”Цар Борис ІІІ” № 126А.
• Първоначална месечна наемна цена: 182 (сто осемдесет и два) лв. без вкл.ДДС.

4. Конкурс № 18
Павилион тухлен, с обща площ от  20 кв. м, захранен с ток и вода, прилежащ санитарен възел, находящ се на бул. “Кн. Мария-Луиза” – спирка надлез “Надежда”.
• Първоначална месечна наемна цена: 80 (осемдесет) лв. без вкл.ДДС.

5. Конкурс № 19
Помещение с обща площ 4,90 кв. м, захранено с ток и вода, находящо се на посл. спирка ТМ. №№ 11, 12 – “Илиянци”.
• Първоначална месечна наемна цена: 52 (петдесет и два) лв. без вкл.ДДС.

6. Конкурс № 20
Помещение, лека конструкция, с обща площ 25 кв. м, захранено с ток и вода, находящо се на посл. спирка ТМ. №№ 11, 12 – “Илиянци”.
• Първоначална месечна наемна цена: 80 (осемдесет) лв. без вкл. ДДС.

Условията за провеждане на конкурса са регламентирани в утвърдената конкурсна документация, която може да бъде получена от инж. Красимира Гоцева – началник-отдел “Социална дейност” към “Столичен електротранспорт” ЕАД срещу фактура за закупуването ѝ за невъзвращаемата сума от 30 лева без вкл. ДДС, издадена от касата на отдел ФС на дружеството. До участие в конкурса се допускат лица, които са търговци по смисъла на Търговския закон, представили документите, изискуеми съгласно конкурсната документация. Оглед на обекта се извършва след предварително уточнен ден и час до 22.07.2021 г. вкл. - 15:00 ч. и след представяне на фактура за закупена документация за конкурса.

Документите за участие в конкурса се подават в деловодството на “Столичен електротранспорт” ЕАД на адрес: гр. София, ул. ”Подполковник Калитин” № 30, поставени в непрозрачен, запечатан плик с наименованието на участника и номера на конкурса, ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН до 22.07.2021 г. вкл. – от 9:00ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 15:30 ч.

Конкурсът ще се проведе на 23.07.2021 г., 10 часа в заседателната  зала на “Столичен електротранспорт” ЕАД, ул. ”Подполковник Калитин” № 30, стая № 19.

За контакти – инж. Красимира Гоцева – тел. 8132 263, 0878 672 025 

                                                                                www.elektrotransportsf.com                   

                                                                            e-mail:  krasi.gotzeva@yahoo.com

07.07.2021