„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

Обява конкурс

 

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

1.  Офис № 1 с идентификатор 68134.1001.5.2.1, с площ 50,45 кв. м, находящ се на ет. 2 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 500,00 (петстотин) лв. без ДДС. Депозит: 500,00 (петстотин) лв.
2.  Офис № 2 с идентификатор 68134.1001.5.2.2, с площ 50,45 кв. м, находящ се на ет. 2 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 500,00 (петстотин) лв. без ДДС. Депозит: 500,00 (петстотин) лв.
3.  Офис № 3 с идентификатор 68134.1001.5.2.3, с площ 31,65 кв. м, находящ се на ет. 3 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 310,00 (триста и десет) лв. без ДДС. Депозит: 310,00 (триста и десет) лв.
4.  Офис № 4 с идентификатор 68134.1001.5.2.4, с площ 43,98  кв. м, находящ се на ет. 3 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 430,00 (четиристотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 430,00 (четиристотин и тридесет) лв.
5.  Офис № 5 с идентификатор 68134.1001.5.2.5, с площ 43,98 кв. м, находящ се на ет. 3 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 430,00 (четиристотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 430,00 (четиристотин и тридесет) лв.
6.  Офис № 6 с идентификатор 68134.1001.5.2.6, с площ 31,65 кв. м, находящ се на ет. 3 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 310,00 (триста и десет) лв. без ДДС. Депозит: 310,00 (триста и десет) лв.
7.  Офис № 12 с идентификатор 68134.1001.5.2.12, с площ 43,98 кв. м, находящ се на ет. 5 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 430,00 (четиристотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 430,00 (четиристотин и тридесет) лв.
8.  Офис № 13 с идентификатор 68134.1001.5.2.13, с площ 43,98 кв. м, находящ се на ет. 5 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 430,00 (четиристотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 430,00 (четиристотин и тридесет) лв.
9.  Офис № 19 с идентификатор 68134.1001.5.2.19, с площ 35,80 кв. м, находящ се на ет. 7 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 350,00 (триста и петдесет) лв. без ДДС. Депозит: 350,00 (триста и петдесет) лв.
10. Офис № 20 с идентификатор 68134.1001.5.2.20, с площ 79,60 кв. м, находящ се на ет. 7 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 560,00 (петстотин и шестдесет) лв. без ДДС. Депозит: 560,00 (петстотин и шестдесет) лв.
11. Офис № 21 с идентификатор 68134.1001.5.2.21, с площ 29,50 кв. м, находящ се на ет. 7 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 300,00 (триста) лв. без ДДС. Депозит: 300,00 (триста) лв.
12. Магазин № 14  с идентификатор 68134.1001.5.2.29 с площ 24,22 кв. м, находящ се на ет. 1 в административен и търговски център на ул. "Три уши" № 6Б, гр. София, район "Триадица". Начална месечна наемна цена: 442,00 (четиристотин четиридесет и два) лв. без ДДС. Депозит: 442,00 (четиристотин четиридесет и два) лв.
13. Паркомясто № 39 с площ 16,46 кв. м, ет. -2 на административен и търговски център на ул. "Три уши" № 6б. Начална месечна наемна цена: 130,00 (сто и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 130,00 (сто и тридесет) лв.
14. Паркомясто № 41 с площ 16,43 кв. м, ет. -2 на административен и търговски център на ул. "Три уши" № 6б. Начална месечна наемна цена: 130,00 (сто и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 130,00 (сто и тридесет) лв.
15. Паркомясто № 56 с площ 16,20 кв. м, ет. -2 на административен и търговски център на ул. "Три уши" № 6б. Начална месечна наемна цена: 130,00 (сто и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 130,00 (сто и тридесет) лв.

 

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 11.10.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6,00 лв. (шест лева) с вкл. ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:
• IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;
• IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, "УниКредит Булбанк” АД.

Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12, всеки работен ден от 24.09.2021 г. до 07.10.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 08.10.2021 г. от 09:00 ч.  до 17:00 ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 24.09.2021 г. до 07.10.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52.

24.09.2021