„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на имоти

Обява

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

Офис № 1 с идентификатор 68134.1001.5.2.1, с площ 50,45 кв. м, находящ се на ет. 2 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 836,00 (осемстотин тридесет и шест)  лв. без ДДС. Депозит: 836,00 (осемстотин тридесет и шест) лв.
Офис № 2 с идентификатор 68134.1001.5.2.2, с площ 50,45 кв. м, находящ се на ет. 2 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 836,00 (осемстотин тридесет и шест)  лв. без ДДС. Депозит: 836,00 (осемстотин тридесет и шест) лв.
Офис № 3 с идентификатор 68134.1001.5.2.3, с площ 31,65 кв. м, находящ се на ет. 3 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 524,00 (петстотин двадесет и четири) лв. без ДДС. Депозит: 524,00 (петстотин двадесет и четири) лв.
Офис №4 с идентификатор 68134.1001.5.2.4, с площ 43,98  кв. м, находящ се на ет. 3 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 730,00 (седемстотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 730,00 (седемстотин и тридесет) лв.
Офис № 5 с идентификатор 68134.1001.5.2.5, с площ 43,98 кв. м, находящ се на ет. 3 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 730,00 (седемстотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 730,00 (седемстотин и тридесет) лв.
Офис № 6 с идентификатор 68134.1001.5.2.6, с площ 31,65 кв. м, находящ се на ет. 3 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 524,00 (петстотин двадесет и четири) лв. без ДДС. Депозит: 524,00 (петстотин двадесет и четири) лв.
Офис № 11 с идентификатор 68134.1001.5.2.11, с площ 31,65 кв. м, находящ се на ет. 5 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 524.00 (петстотин двадесет и четири) лв. без ДДС. Депозит: 524.00 (петстотин двадесет и четири) лв.
Офис № 12 с идентификатор 68134.1001.5.2.12, с площ 43,98 кв. м, находящ се на ет.5 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 730,00 (седемстотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 730,00 (седемстотин и тридесет) лв.
Офис № 13 с идентификатор 68134.1001.5.2.13, с площ 43,98 кв. м, находящ се на ет. 5 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 730,00 (седемстотин и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 730,00 (седемстотин и тридесет) лв.
Офис № 14 с идентификатор 68134.1001.5.2.14, с площ 31,65 кв. м, находящ се на ет. 5 в административен и търговски център с адрес: ул. "Три уши" № 6б, гр. София. Начална месечна наемна цена: 524,00 (петстотин двадесет и четири) лв. без ДДС. Депозит: 524,00 (петстотин двадесет и четири) лв.
Магазин № 14  с идентификатор 68134.1001.5.2.29 с площ 24,22 кв. м, находящ се на ет. 1 в административен и търговски център на ул. "Три уши" № 6Б, гр. София, район Триадица. Начална месечна наемна цена: 442,00 (четиристотин четиридесет и два) лв. без ДДС. Депозит: 442,00 (четиристотин четиридесет и два) лв.
Магазин № 7 с идентификатор 68134.1001.5.2.24 със застроена площ 47,23 кв. м, находящ се на ет. 1 в административен и търговски център с административен адрес: ул. „Позитано" №  9-А, гр. София. Начална месечна наемна цена: 330,00 (триста и тридесет) лв. без ДДС. Депозит: 330,00 (триста и тридесет) лв.
Паркомясто № 39 с площ 16,46 кв. м, ет. -2 на административен и търговски център на ул. "Три уши" №  6б. Начална месечна наемна цена: 125,00 (сто двадесет и пет) лв. без ДДС. Депозит: 125,00 (сто двадесет и пет) лв.
Паркомясто № 41 с площ 16,43 кв. м, ет. -2 на административен и търговски център на ул."Три уши" №  6б. Начална месечна наемна цена: 124,00 (сто двадесет и четири) лв. без ДДС. Депозит: 124,00 (сто двадесет и четири) лв.
Паркомясто № 52 с площ 14,50 кв. м, ет. -2 на административен и търговски център на ул."Три уши" №  6б. Начална месечна наемна цена: 110,00 (сто и десет) лв. без ДДС. Депозит: 110,00 (сто и десет) лв.
Паркомясто № 55 с площ 14,82 кв. м, ет. -2 на административен и търговски център на ул."Три уши" №  6б. Начална месечна наемна цена: 112,00 (сто и дванадесет) лв. без ДДС. Депозит: 112,00 (сто и дванадесет) лв.
Паркомясто № 56 с площ 16,20 кв. м, ет. -2 на административен и търговски център на ул."Три уши" №  6б. Начална месечна наемна цена: 123,00 (сто двадесет и три) лв.  без ДДС. Депозит: 123,00 (сто двадесет и три) лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 26.03.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6,00 лв. (шест лева) с вкл. ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

• IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;

• IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, УниКредит Булбанк” АД.

Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 12,  всеки работен ден от 12.03.2021 г. до 25.03.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса – 25.03.2021 г. от 09:00 ч.  до 17:00 ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 12.03.2021 г. до 25.03.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52.

 

 

16.03.2021