„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на апартаменти

 

„Софийски имоти” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на следните имоти:

 

1. Апартамент № 6, ет. 2, бл. 4 с площ от 85,25 кв. м, находящ се на ул. "Христо Максимов" № 64, район "Слатина", гр. София. Начална месечна наемна цена: 407,00 (четиристотин и седем) лева без ДДС. Депозит: 407,00 лв. (четиристотин и седем);
2. Апартамент № 7 с площ от 108,13 кв. м, находящ се в гр. София, район "Слатина", ул. "Христо Максимов" № 64, блок 4, ет. ІІ, заедно с мазе № 4 с площ от 2,52 кв. м, находящо се в същата сграда. Начална месечна наемна цена: 516,00 (петстотин и шестнадесет) лева без ДДС. Депозит: 516„00 лв. (петстотин и шестнадесет) лв.
3. Апартамент № 4 с площ от 86,48 кв. м, находящ се в гр. София, район "Изгрев", ул. "Елемаг" № 26, секция "Б", ет. ІІІ, заедно с избено помещение № 4 с площ от 3,33 кв. м в същата сграда. Начална месечна наемна цена: 550,00 (петстотин и петдесет) лева без ДДС. Депозит: 550,00 лв. (петстотин и петдесет) лв.
4. Апартамент № 131, ет. 8, вх. "Е", в жилищна сграда на бл. 21, ул. "Драговица" със застроена площ 46,46 кв. м, гр. София, район "Оборище". Начална месечна наемна цена: 360,00 (триста и шестдесет) лева без ДДС. Депозит: 360,00 (триста и шестдесет) лв.
5. Апартамент № 44 на две нива в подпокривното пространство в блок № 458, вх. 2, ж.к. "Младост 4", парцел ІІІ с площ 88,23 кв. м, гр. София, район "Младост". Начална месечна наемна цена: 630,00 (шестстотин и тридесет) лева без ДДС. Депозит: 630,00 (шестстотин и тридесет) лв.

КОНКУРСЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПО ДОКУМЕНТИ на 23.06.2021 г. от 10:00 часа в сградата на „Софийски имоти” ЕАД – гр. София, ул.  ”Ген. Гурко” № 12.

Цената на един комплект конкурсна документация за всеки от посочените имоти е 6,00 лв. (шест лева) с вкл. ДДС, платима по една от следните банкови сметки на „Софийски имоти” ЕАД:

• IBAN – BG94 FINV 9150 10BG N004 82, BIC код на банката – FINVBGSF, „Първа инвестиционна банка” АД;

• IBAN – BG87 UNCR 7630 1007 5821 00, BIC код на банката – UNCRBGSF, "УниКредит Булбанк” АД.

Конкурсна документация може да получите при представяне на платежен документ в офиса на „Софийски имоти” ЕАД, с адрес: гр. София, ул. ”Ген. Гурко” № 12,  всеки работен ден от 08.06.2021 г. до 21.06.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч.

Краен срок за подаване на документи за участие в конкурса22.06.2021 г. от 09:00 ч.  до 17:00 ч., в деловодството на „Софийски имоти” ЕАД.

Оглед на имотите може да се извърши, след закупуване на конкурсна документация, всеки работен ден от 08.06.2021 г. до 21.06.2021 г. включително, от 10:00 ч. до 16:00 ч., по предварителна заявка на кандидатите.

За допълнителна информация: 02/937-78-78 и 02/937-78-52.

08.06.2021