Градският парламент ще разгледа предложения в подкрепа на спорта

Столичният общински съвет ще разгледа две предложения в подкрепа развитието на българския спорт. Първото от тях е учредяване на право на ползване за срок от 10 години на сдружение „Българска скейтборд федерация“ върху вещи – общинска собственост, представляващи спортни съоръжения, разположени на спортна площадка, намираща се в район „Студентски" с площ 3000 кв. м. Като в проекта на договор са предвидени клаузи, които да гарантират интересите на Столична община и столичани, а именно – "Федерацията" да стопанисва спортните съоръжения и спортната площадка, на която се намират, и да осигурява безопасността им за спортуващите; да заплаща всички текущи разходи, свързани с поддържането и нормалното функциониране на съоръженията и спортната площадка; да осигурява денонощна охрана на съоръженията и площадката и ежедневно медицинско обслужване на спортуващите; да осигури ежедневен безплатен 4-часов достъп до съоръженията за всички спортуващи съгласно график, одобрен от районния кмет; да не разполага търговски обекти на територията на площадката, но да разположи два броя тоалетни, в тримесечен срок от подписване на договора, и други.

Второто предложение е за предоставяне на спортния терен за срок от 10 години на „Футболен клуб Ферион Кубратово“ с цел организиране на учебна и тренировъчна дейност, организиране и администриране на спортни състезания, извършване подготовка на състезатели по футбол и други дейности, свързани с физическата култура и духовно израстване. Жителите на Кубратово са запознати подробно с намеренията на "Клуба" на обществено обсъждане през изминалия месец и са се обединили около идеята да има достъпно и съвременно място за спорт и активен начин на живот в района, подкрепено с подписка.

06.07.2022