„Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион” (NewGenerationSkills) декември 2018 г.

Започнаха първите обучителни срещи в Софийската лаборатория за иновации

Проведе се първата от планирани обучителни срещи с ученици и хора от различни професии в Софийската лаборатория за иновации.

На 4 декември 2018 г. ученици от осми клас на Първо СУ „Пенчо П. Славейков“ бяха гости в Лабораторията. Учениците участваха в обучение за социално предприемачество. За да споделят опита си, дойдоха Надя Здравкова, Loveguide, и Юрий Вълковски, Reach for Change – България. „Искаме да научаваме повече за различните професии, за да направим своя избор“ – заявиха младите хора, когато ги поканихме заедно да мислим за следващите събития в Лабораторията.

Срещата се организира в рамките на проект: „Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион” (NewGenerationSkills), чиято цел е да развие предприемаческата култура, инициативност и предприемчивост на младите хора на възраст между 16 и 29 г. Проектът се изпълнява по Програма „Дунав“ на ЕС, в тясно сътрудничество между 12 партньори от 7 различни европейски страни: Австрия, Словения, Чехия, Унгария, България, Румъния и Сърбия.

Концепцията за социално предприемачество, или как се развива иновативна бизнес идея, целяща да подпомогне разрешаването на социални проблеми, обсъдиха ученици и лектори. Какво разбираме под „социален предприемач"? Човек, който започва свой бизнес, за да реши социален проблем.

Бяха представени различни примери за стартиращи социални инициативи от цяла България, свързани със: подкрепа на майки на деца с увреждания; достъп до спорт на деца със специфични нужди; менторски програми и първа работа за деца от институции; адаптирани програми за музикално образование за деца и младежи с нарушено зрение и други.

В следващите месеци, в рамките на проекта, Софийската лаборатория за иновации планира редица неформални образователни инициативи за младежи. Те ще бъдат на различни теми с цел изграждане на ключови компетентности и подпомагане на младежкото предприемачеството. Важно е създаване на възможности за учениците и студентите да генерират и реализират своите идеи. Чрез диалога между реализирани и бъдещи предприемачи младите хора получават знания и черпят опит, който е значим за тяхното развитие.

Планирани са поне шест събития с млади хора с цел придобиване на компетентности и практически умения по социалнозначими теми.

11.12.2018