„Проучвания на Цитаделата на крепостта на Кокалянски Урвич“ – проект на Националния исторически музей, финансиран от Програма „Култура“ на Столична община

Завършиха редовните археологически проучвания на Кокалянски Урвич. Те бяха финансирани от Програма „Култура“ на Столична община, като целта бе да се разкрият останките от единственото достъпно средновековно укрепление на територията на София.

Реализирани бяха археологически, геофизични и геодезически изследвания. Документирани са каменни разсипи с вътрешни размери 75х30 м, ширина над 2 м. Деструкциите очертават издължена, стесняваща се в двата края елипса с външни размери 90х40 м и височина на разсипите над 10 м. Общата вътрешна площ на Цитаделата е около 1100 кв. м, а дължината на каменните разсипи в линейни метри е около 152 м.

Освен тях е документиран и фрагмент от крепостна стена с външен и вътрешен сантрач на бял хоросан. Материалите, които се откриват, са разнообразни – от ІV – VІ, ХІІІ – ХІV, ХV – ХVІІ век, а археолозите се надяват през следващите сезони да разкрият по-голяма част от фортификацията и нейните елементи.

Проучванията през 2021 г. и системната работа на Урвич – паметник с национално значение и запазена архитектура, доведоха до създаването на сайт с информация за проучванията, резултатите и литературата на тема: „Кокалянски Урвич“.

Научете повече информация на: https://kokalyanskiurvich.com/.

„Проучвания на Цитаделата на крепостта на Кокалянски Урвич“ е проект на Националния исторически музей, финансиран от Програма „Култура“ на Столична община.

30.11.2021