„Пролетно пробуждане“ 2018 г.

На 26 март във филиал „Студентски“ на Столичната библиотека децата от детска градина № 10 „Чебурашка“ създадоха приказни цветя от хартия, с които да зарадват жителите на район „Студентски“ и възрастните хора от Дом за стари хора „Дълголетие“ по случай предстоящите празници. Госпожа Велина Белева, заместник-кмет на района, благодари на малчуганите за любовта, която са вложили в изработката, и награди труда им с книжки.

На 29 март в инициативата на район „Студентски“ „Пролетно пробуждане“ деца от детските градини и ученици от училищата на района ще украсят зеленото пространство около сградата на администрацията и Дома за стари хора „Дълголетие“.

„Цвете сътвори, агресията пребори!“ е мотото на „Пролетно пробуждане“ 2018 г.  Тази година инициативата се фокусира върху проблемите, свързани с агресията в учебните заведения, извеждайки на преден план един от начините за справяне с насилието – чрез изкуство. 

27.03.2018