Проект за работа с деца на улицата – реализиран с подкрепата на екипи от Регионална дирекция “Общинска полиция” и СДВР

Екипът към Столична община, съвместно с Общинска полиция, извършва обходи по улиците на София, особено по възлови кръстовища и места, където обичайно са забелязвани просещи деца. Работи се съвместно с мобилния екип за деца на улицата, ситуиран в Дирекция „Социално подпомагане” – Младост и осъществяващ дейност на територията на целия град. Двата екипа реагират своевременно на всеки подаден сигнал за деца, просещи или осъществяващи нерегламентиран труд по улиците на града.

20.12.2016