Проект “Улицата не е дом” – Споразумение № СО-РД-56-836/30.10.2013 г. с финансовата подкрепа на посолството на Франция в България - Проект „Улицата не е дом – SamuSocial за София“, реализиран от Столичната организация на Българския Червен кръст в партньорство със Столична община.

Проектът стартира през месец декември 2013 г. Бенефициентите на проекта са бездомните хора пребиваващи на територията на три определени района на територията на София-град / Оборище, Лозенец и Триадица/. Проектът ще се изпълнява от Български Червен кръст-Столична организация в партньорство с Столична община, дирекция „Социални дейности”, SamuSocial Internacional, Български Червен кръст - дирекция „Международно сътрудничество и програми”.

Чрез реализирането на проекта се прилага нов модел на социална услуга за София – град, а именно създаване на мобилен екип за оказване на подкрепа и помощ за бездомни, които не желаят да ползват социални услуги от три централни района на София-град.   Проектът приключи месец 06.2014 г. 
20.12.2016