Проект “Осигуряване на кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Работилница за кулинарна терапия като допълваща услуга в Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Св. Марина“ към Фонд „Социална закрила“

Столична община кандидатства за финансиране пред Фонд „Социална закрила“ с Проект “Осигуряване на кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Работилница за кулинарна терапия като допълваща услуга в Дневен център за възрастни с ментални увреждания „Св. Марина““, въз основа на решение №155 от 26.03.2015 г. на Столичния общински съвет. Общият бюджет на проекта е 10 143 лв., а размерът на собствените финансови средства на Столична община е 1 200 лв.

Основна цел на проекта е да обезпечи Дневния център за възрастни с ментални увреждания „Св. Марина“ с кухненска материална база за две обучителни кухни. Реализирането на тази цел е необходимо условие, за да може 60-те ползватели с ментални увреждания на Центъра, да се възползват от една нова, необходима и полезна, допълваща услуга „Работилница за кулинарна терапия“, която ще им помогне да придобият по-голяма самостоятелност при ежедневното приготвяне на храна и ще повиши шансовете им за успешно социално включване. 

20.12.2016