Проект „Доброволци за заетост в Европа” по програма Interreg ІV С на ЕС (VERSO) - 36 месеца, до 31.12.2014 г.
Проектът е събиране, анализ и разпространение на добри практики, както и разработване на инструменти за насърчаване, разработване и прилагане на политики в областта на доброволчеството и заетостта, които да се използват за постигане на европейските и национални цели на местно ниво. Проектът има за цел да покаже как доброволчеството може да подпомогне регионалните власти в усилията, които полагат в борбата с безработицата и да доведе до подобряване качеството на живот.
20.12.2016