Проект „Ателие – Млад дизайнер”
Проект „Ателие – Млад дизайнер”,  финансиран по схема за безвъзмездна финансова помощ „Социално предприемачество - Популяризиране и подкрепа на социални предприятия. Пилотна фаза”. Той даде възможност на децата от специализираните институции да развият таланта и уменията си като същевременно допринесат за подобряване интериора на домовете, в които са настанени. По този проект Столична община партнира на водещата организация Сдружение „Ние сме едно семейство”.
20.12.2016