Проект „Алтернативи за настойничество за млади правонарушители”
Проект „Алтернативи за настойничество за млади правонарушители” финансиран по програма Дафне на европейска комисия, по който Столична община бе асоцииран партньор на Институт па социални дейности и практики  е насочен за проучване на добри практики в областта на приемната грижа за деца поведенчески проблем.
20.12.2016