„Пета МБАЛ – София” EАД обявява търг за отдаване под наем на два съседни кабинета, находящи се в сградата на бул. „Н. Г. Столетов” № 67-А

„Пета МБАЛ – София” EАД обявява таен търг за отдаване под наем на два съседни кабинета с площ съответно от 11.11 и 11.20 кв. м, находящи се в сградата на бул. „Н. Г. Столетов” № 67-А, втори етаж, коридор топла връзка към/от стационарен корпус, 6. блок, за медицинска дейност.

Начална цена:  800.00 лева на месец, без ДДС.

Депозит: 800.00 лева, вносим в касата или по банкова сметка.

Дата на провеждане на търга: 17.04.2018 г., 10.30 ч., в сградата на болницата.

Оглед на обекта  може да се извършва всеки работен ден  до 16.04.2018 г. от 09.00 ч., до 16.00 ч., след закупуване на тръжна документация. Цената на един комплект документация е 100 (сто) лева без ДДС, платима в брой на касата.

Срок за подаване на предложения за участие – 16.04.2018 г. Документите се подават всеки работен ден в стая „Канцелария” от 09.00 до 16.00 ч.

Повторният търг ще се проведе на 15.05.2018 г. Краен срок за подаване на документите за повторния търг – 14.05.2018 г.

За допълнителна информация: тел. 02/926 8 105.

 
29.03.2018