„Пета МБАЛ – София” EАД обявява конкурс за отдаване под наем на точки в помещенията за монтиране на телевизори и предоставяне на телевизионни предавания

„Пета МБАЛ – София” EАД, гр. София, бул. ”Ген. Столетов” № 67 А, обявява конкурс за отдаване под наем на точки в помещенията за монтиране на телевизори и предоставяне на телевизионни предавания.

Начална цена: 600 лева на месец, без ДДС.

Депозит: 600 лева.

Дата на провеждане: 12.12.2017 г., 10.30 ч., в сградата на болницата.

Оглед на обекта  може да се извършва всеки работен ден до 11.12.2017 г., от 09.00 до 16.00 ч., след закупуване на конкурсната документация, чиято цена е 120 лв. с ДДС, платима в брой на касата.

Срок за подаване на предложения за участие – 11.12.2017 г. , в стая „Канцелария”, от 09.00 до 16.00 ч., всеки работен ден.

Ако не се яви нито един кандидат, повторният конкурс се провежда на 09.01.2018 г. при същите условия.

Краен срок за подаване на документите за повторния конкурс – 08.01.2018 г.

За допълнителна информация: тел. 02/926 8 235.

28.11.2017