„Пета МБАЛ – София” EАД обявява конкурс за отдаване под наем на кабинет за стоматологична дейност

„Пета МБАЛ – София” EАД, гр. София, бул. ”Ген. Столетов” № 67 А, обявява конкурс за отдаване под наем на кабинет № 125, партерен етаж, с площ  20.01 кв. м за стоматологична дейност.
Начална цена:
400 лева на месец, без ДДС.
Депозит: 400 лева.
Дата на провеждане: 12.12.2017 г., 10.00 ч., в сградата на болницата.
Оглед на обекта  може да се извършва всеки работен ден до 11.12.2017 г., от 09.00 до 16.00 ч., след закупуване на конкурсната документация, чиято цена е 120 лв. с ДДС, платима в брой на касата.
Срок за подаване на предложения за участие 11.12.2017 г. Документите се подават всеки работен ден, в стая „Канцелария”, от 09.00 до 16.00 ч.
Ако не се яви нито един кандидат, повторният конкурс се провежда на 09.01.2018 г. при същите условия. Краен срок за подаване на документите за повторния конкурс – 08.01.2018 г.
За допълнителна информация: тел. 02/926 8 235.
 

28.11.2017