Пета МБАЛ – София EАД обявява таен търг за отдаване под наем на кабинет на партерен етаж в сградата на болницата, с площ 19.49 кв.м., за срок 3 години
„На основание чл. 23, ал. 4 от НОЛЗ Пета МБАЛ – София” EАД, гр. София, бул. ”Ген. Столетов” № 67 А, обявява таен търг за отдаване под наем на помещение - кабинет 131, находящ се на партерен етаж в сградата на болницата, с площ 19.49 кв.м., за срок 3 години.
   
Начална цена: 200 (двеста) лева на месец, без ДДС.
   
Депозит: 200 (двеста) лева, вносим в касата или по банкова сметка.
   
Дата на провеждане на конкурса: 11.04.2017 г., 10.00 ч.
   
Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 27.03. до 10.04.2017 г. от 09.00 ч., до 16.00 ч., след закупуване на тръжната документация.
   
Цената на един комплект документация е 100 (сто) лева без ДДС, платима в брой на касата.
   
Срок за подаване на предложения за участие – всеки работен ден до 10.04.2017 г., в стая „Канцелария”, от 09.00 до 16.00 ч.
   
Повторният търг ще се проведе на 09.05.2017 г., 10.00 ч.
   
За допълнителна информация: тел. 02/926 8235
17.03.2017