„Пазари Запад“ ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия на пазар „Красна поляна“ и пазар „Люлин IV м.р."

О Б Я В А

ПАЗАРИ  ЗАПАД  ЕАД,  гр. СОФИЯ

 

обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия на пазар „Красна поляна“ и пазар „Люлин IV м.р.“.
Закупуването на документи за участие в конкурса е от 19.04.2018 г. до 09.05.2018 г. включително в офисите на дружеството, находящи се на Универсален общински пазар „Красна поляна“ и на Универсален общински пазар „Люлин IV м.р.“

За повече информация

на тел.: 0884 605 291– г-н Радко Славков; 0888 932 329 – г-н Емил Василев.

 

19.04.2018