„Пазари Запад“ ЕАД обявява търг с явно наддаване за продажба на материални активи – 34 броя маси за сергийна търговия и 20 броя навеси, разположени на зеленчуков пазар на ул. „Граф Игнатиев“, гр. София

„Пазари Запад“ ЕАД, гр. София
обявява

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на материални активи – 34 броя маси за сергийна търговия и 20 броя навеси, собственост на „Пазари Запад“ ЕАД, разположени на зеленчуков пазар на ул. „Граф Игнатиев“, гр. София. 

Оглед на материалните активи може да бъде извършен всеки ден от 16.04.2018 г. до 30.04.2018 г. включително. За допълнителна информация при огледите на тел.: 0885441 114 – ръководител търговски екип.

Тръжната документация се закупува и получава всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч. от 16.04.2018 г. до 30.04.2018 г. включително, в офиса на „Пазари Запад“ ЕАД – гр. София, бул. „Петко Каравелов” № 5, ет. 2.

Документите за участие могат да се подават от кандидатите всеки работен ден, от 09:00 ч. до 16:00 ч. от 16.04.2018 г. до 30.04.2018 г. включително, в деловодството на „Пазари Запад" ЕАД, на адрес: гр. София, бул. „Петко Каравелов” № 5, ет. 2.

Дата на провеждане на търга – 03.05.2018 г.

 

16.04.2018