Пазари Юг ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 години на помещения, находящи се в сграда на ул. Петко Каравелов № 5

На основание чл. 17, ал.3 от  Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества, и решение № 2.1.  по протокол № 16 от  03.07.2017г.   на Съвета на директорите:

„Пазари Юг” ЕАД

обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години  на недвижими имоти, собственост на дружеството:

1. Помещения, находящи се в сграда на ул.”Петко Каравелов” № 5
 

I. ЕТАЖ 1

№ обект

кв.м

начална  цена / лева без ДДС

изградени комуникации:

отдава се под наем от:

1

Офис помещение № 1

16,50

97

ток, тел.

25.08.2017 г.

2

Офис помещение № 2

11,70

65

ток, тел.

25.08.2017 г.

3

Офис помещение № 4

14,00

83

ток, тел.

25.08.2017 г.

4

Офис помещение № 5

14,00

83

ток, тел.

25.08.2017 г.

5

Офис помещение № 7

13,70

81

ток, тел.

25.08.2017 г.

6

Офис помещение № 8

14,80

87

ток, тел.

25.08.2017 г.

7

Офис помещение № 9

13,50

80

ток, тел.

25.08.2017 г.

8

Офис помещение № 11

13,90

82

ток, тел.

25.08.2017 г.

9

Офис помещение № 12

14,20

84

ток, тел.

25.08.2017 г.

10

Офис помещение № 13

13,40

79

ток, тел.

25.08.2017 г.

11

Офис помещение № 14

13,70

81

ток, тел.

25.08.2017 г.

12

Офис помещение № 15

13,80

81

ток, тел.

25.08.2017 г.

13

Офис помещение № 16

13,90

82

ток, тел.

25.08.2017 г.

14

Офис помещение № 17

13,70

81

ток, тел.

25.08.2017 г.

15

Офис помещение № 18

17,20

101

ток, тел.

25.08.2017 г.

16

Офис помещение № 18a

15,70

93

ток, тел.

25.08.2017 г.

17

Офис помещение № 18a-бокс

3,60

21

ток, тел., вода

25.08.2017 г.

18

Офис помещение № 18б

28,70

169

ток, тел.

25.08.2017 г.

 

II. ЕТАЖ 2
 

№ обект

кв.м

начална  цена / лева без ДДС

изградени комуникации:

отдава се под наем от:

19

Офис помещение № 3

14,00

78

ток, тел.

25.08.2017 г.

20

Офис помещение № 6

28,20

158

ток, тел.

25.08.2017 г.

21

Офис помещение № 7

13,40

75

ток, тел.

25.08.2017 г.

22

Офис помещение № 10

13,50

76

ток, тел.

25.08.2017 г.

23

Офис помещение № 11

14,80

83

ток, тел.

25.08.2017 г.

24

Офис помещение № 12

13,60

76

ток, тел.

25.08.2017 г.

25

Офис помещение № 13

14,20

80

ток, тел.

25.08.2017 г.

26

Офис помещение № 14

13,80

77

ток, тел.

25.08.2017 г.

27

Офис помещение № 15

14,00

78

ток, тел.

25.08.2017 г.

28

Офис помещение № 16

14,10

79

ток, тел.

25.08.2017 г.

29

Офис помещение № 17

28,07

157

ток, тел.

25.08.2017 г.III. ЕТАЖ 3
 

№ обект

кв.м

начална  цена / лева без ДДС

изградени комуникации:

отдава се под наем от:

30

Офис помещение № 1

13,50

72

ток, тел.

25.08.2017 г.

31

Офис помещение № 1а

14,40

76

ток, тел.

25.08.2017 г.

32

Офис помещение № 2+2

14,00

74

ток, тел.

25.08.2017 г.

33

Офис помещение № 3+3

13,70

73

ток, тел.

25.08.2017 г.

34

Офис помещение № 5+4

13,50

72

ток, тел.

25.08.2017 г.

35

Офис помещение № 6+6

13,30

71

ток, тел.

25.08.2017 г.

36

Офис помещение № 6а

13,60

72

ток, тел.

25.08.2017 г.

37

Офис помещение № 7

28,40

151

ток, тел.

25.08.2017 г.

38

Офис помещение № 8+8

10,20

54

ток, тел.

25.08.2017 г.

39

Офис помещение № 8а

13,90

74

ток, тел.

25.08.2017 г.

40

Офис помещение № 9+10+11+11

30,20

160

ток, тел., вода

25.08.2017 г.IV. СУТЕРЕН
 

№ обект

кв.м

начална  цена / лева без ДДС

изградени комуникации:

отдава се под наем от:

1

Ресторант, ведно с прилежащи складове

256,60

193,00

1821,84 1042,20Общо 2864,04

ток, вода, вентилац. система

25.08.2017 г.


Цена на конкурсните книжа в размер на 50 (петдесет) лева без включен ДДС.

Размерът на  депозитна вноска за участие  в конкурса е 150 /сто и петдесет/ лева.

Конкурсната документация да се продава в срок от  24.07.2017 г. до 07.08.2017 г. включително от 09,00 до 12,00 ч. и от 13,00 до 14,30 ч. всеки работен ден в  офиса на дружеството, намиращ се на бул. "Цар Борис III" № 135 Б.

Конкурсни документи да се  приемат в срок от   24.07.2017 г. до 07.08.2017 г. включително от 09,00  до 14,30 ч. всеки работен ден в  офиса на дружеството намиращ се на бул. "Цар Борис III" № 135 Б.

Информация за конкурса на тел.02/ 44 72 485,  и www.pazari-yug.bg.

За огледи тел. 0878 19 39 62  - Етиен Павлов Димитров.

24.07.2017