“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”

О  Б  Я  В  А

 

“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”.

Конкурсът ще се проведе на 19.12.2018 г. Конкурсни книжа могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. от 03.12.2018 г. до 18.12.2018 г. (вкл.), на цена от 30 (тридесет) лв., с ДДС.

За допълнителна информация: www.pazariiztok.com и тел. 02/8705 054.

03.12.2018