„Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на терен, предназначен за открит паркинг, находящ се в гр. София, р-н „Студентски“, бул. „8-ми декември“ (пред Студентска поликлиника), с площ от 940 кв. м

О  Б  Я  В  А

 

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на терен, предназначен за открит паркинг, находящ се в гр. София, р-н „Студентски“, бул. „8-ми декември“ (пред Студентска поликлиника), с площ от 940 кв. м.

Конкурсът ще се проведе на 22.10.2020 г.
Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч. от 05.10.2020 г. до 21.10.2020 г. (вкл.), на цена от 70 (седемдесет) лв., с ДДС.

За допълнителна информация: www.pazariiztok.com и тел. 02/8705054.

05.10.2020