“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 (две) години на терен – паркинг, с прилежащи стая за охраната и тоалетна за охраната, находящи се на територията на пазар „Ситняково” – зад зеленчуков сектор

О  Б  Я  В  А

 

“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 2 (две) години на терен – паркинг, с прилежащи стая за охраната и тоалетна за охраната, находящи се на територията на пазар „Ситняково” – зад зеленчуков сектор.

 

Конкурсът ще се проведе на 22.10.2020 г. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 17:00 ч., от 05.10.2020 г. до 21.10.2020 г. (вкл.) на цена от 130 (сто и тридесет) лв., с ДДС.

За допълнителна информация www.pazariiztok.com и тел. 02/870-5054.

05.10.2020