Пазари Изток ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, стопанисвани от дружеството

О  Б  Я  В  А

“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Княжево - Звездица“, „Сребърна“ и район Студентски, стопанисвани от „Пазари Изток” ЕАД.

Конкурсът ще се проведе на 13.09.2017 г.
Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа от 28.08.2017 г. до 12.09.2017 г. /вкл./, на цена от 60 /шестдесет/ лв. с ДДС.
За допълнителна информация www.pazariiztok.com и тел. 02/870-5054.

28.08.2017