„Пазари Изток” ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Павлово“, „Сребърна“ и в район „Студентски“

О  Б  Я  В  А

 

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Павлово“, „Сребърна“ и в район „Студентски“.

Конкурсът ще се проведе на 25.09.2020 г.
Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., от 09.09.2020 г. до 24.09.2020 г. /вкл./, на цена от 60 /шестдесет/ лв., с ДДС.
За допълнителна информация: www.pazariiztok.com и тел. 02/870 50 54.

09.09.2020