“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Княжево" – "Звездица“, “Павлово“, район „Студентски“ и „Римска стена“

О  Б  Я  В  А

 

“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на терени, предназначени за извършване на търговска дейност, находящи се на пазари „Княжево" – "Звездица“, “Павлово“, район „Студентски“ и „Римска стена“.

Конкурсът ще се проведе на 19.12.2018 г.
Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. от 03.12.2018 г. до 18.12.2018 г. (вкл.), на цена от 60 (шестдесет) лв., с ДДС.
За допълнителна информация: www.pazariiztok.com и тел. 02/8705054.

03.12.2018