„Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти /павилиони, магазини, мазета/, находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – Студентски град“, „Сребърна“ и „Бъкстон“

 

О  Б  Я  В  А

 

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти /павилиони, магазини, мазета/, находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – Студентски град“, „Сребърна“ и „Бъкстон“.

Конкурсът ще се проведе на 25.09.2020 г. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., от 09.09.2020 г. до 24.09.2020 г. /вкл./, на цена от 60 /шестдесет/ лв., с ДДС. За допълнителна информация: www.pazariiztok.com и тел. 02/870 50 54.

 

09.09.2020