„Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти /павилиони, магазини, мазета/, находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – Студентски град“ и „Сребърна“

 

ОБЯВА

 

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на търговски обекти /павилиони, магазини, мазета/, находящи се на пазари „Ситняково“, „Слатина“, „Подход към ТУ“, „Римска стена“, „Пред бл. 58 – Студентски град“ и „Сребърна“.

Конкурсът ще се проведе на 14.12.2020г. Конкурсната документация може да бъде закупена всеки работен ден от 09:00ч. до 12:30ч. и от 13:00ч. до 17:00ч., от 25.11.2020г. до 11.12.2020г. /вкл./, на цена от 60 /шестдесет/ лв., с ДДС. За допълнителна информация: www.pazariiztok.com и тел. 02/870 50 54.

 

 

25.11.2020