Пазари Изток ЕАД обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Слатина”, „Пред бл. 58” - Студентски град, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”

О  Б  Я  В  А

“Пазари Изток” ЕАД, гр. София, обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Слатина”, „Пред бл.58” - Студентски град, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”.

Конкурсът ще се проведе на 13.09.2017 г.
Конкурсни книжа могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа от 28.08.2017 г. до 12.09.2017 г. /вкл./, на цена от 30 /тридесет/ лв. с ДДС.
За допълнителна информация www.pazariiztok.com и тел. 02/870-5054.

28.08.2017