„Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”

 

О  Б  Я  В  А

 

„Пазари Изток” ЕАД, гр. София обявява конкурс за отдаване под наем на маси за сергийна търговия, находящи се на пазари „Пред бл. 58 – Студентски град“, „Слатина”, „Павлово”, „Симеоново”, „Сребърна” и „Драгалевци”.

Конкурсът ще се проведе на 25.09.2020 г. Конкурсните книжа могат да бъдат закупени всеки работен ден от 09:00 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч., от 09.09.2020 г. до 24.09.2020 г. /вкл./, на цена от 30 /тридесет/ лв., с ДДС. За допълнителна информация: www.pazariiztok.com и тел. 02/870 50 54.

09.09.2020